Blended teaching and
learning in VET schools

ES Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalsta projekts “Blended teaching and learning in VET schools”, Nr. 2020-1-LV01-KA226-VET-094501 tiek realizēts, lai uzlabotu profesionālās izglītības pedagogu digitālās prasmes, virtuālo laboratoriju izmantošanu, efektīvu un interaktīvu metožu pielietošanu mācību procesā un izstrādātu kvalitatīva izglītības procesa ietekmējošo faktoru grafisko modeli.

par projektu